Kancelarie Adwokackie adwokata Leszka Kruszwickiego i adwokata Tomasza Kruszwickiego świadczą usługi na rzecz osób fizycznych, jak i na rzecz osób prawnych, w tym przedsiębiorstw działających w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych.

Prawnicy kancelarii udzielają porad prawnych, opiniują umowy, konsultują przedsięwzięcia gospodarcze oraz reprezentują Klientów w postępowaniach sądowych:

1. cywilnych - przed sądami wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym,

2. karnych - w postępowaniu przygotowawczym, jak i w postępowaniu przed sądami wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym,

3. administracyjnych – przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,

oraz w postępowaniach przed organami administracji publicznej.

Kancelarie Adwokackie adwokata Leszka Kruszwickiego i adwokata Tomasza Kruszwickiego oferują pomoc prawną w zakresie prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, handlowego, pracy, ubezpieczeń społecznych, administracyjnego oraz karnego, w tym karno-skarbowego.