Adwokat Leszek Kruszwicki – ukończył aplikację sądową i złożył w 1974 r. egzamin sędziowski. Następnie orzekał w Sądach Powiatowych i Rejonowych w Chodzieży, Jarocinie i Kaliszu. W 1978 r. objął stanowisko Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Kaliszu, a w 1980 r. Prezesa Sądu Rejonowego w Kaliszu. Od 1987 r. wykonywał zawód radcy prawnego. W 1989 r. uzyskał wpis na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, a w 1992 r. rozpoczął praktykę adwokacką. Adwokat Leszek Kruszwicki pełni funkcję wizytatora oraz sędziego Sądu Dyscyplinarnego w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej.

 

Adwokat Tomasz Kruszwicki – jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2004 – 2008 odbywał aplikację adwokacką. Po złożeniu egzaminu adwokackiego został adwokatem w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej.